Servicios

Dictàmens

Programació territorial i medi ambient
Dictamen 21/17 al Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunit…
Polítiques de protecció social
Dictamen 20/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, del Mecenatge Cultural, Científic…
Junta directiva
Dictamen 19/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, reguladora de l'activitat de…
Junta directiva
Dictamen 18/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Mediació de la Comunitat Valenc…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 17/17 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Finance…
Relacions laborals, cooperació i ocupació
Dictamen 15/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, per al Foment de la Responsabilita…
Junta directiva
Informe 5/95 a l'article 28 del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, Administratives i d'O…
Junta directiva
Informe 4/95 sobre l'ampliació del termini d'adaptació estatutària de la Llei 3/1995, de l…
Relacions laborals, cooperació i ocupació
Informe 3/95 sobre el Pla Integrat de Mesures per al Foment d'Ocupació en la comarca de la Cost…
Programació territorial i medi ambient
Informe 2/95 al Primer Esborrany de l'Avantprojecte de Llei de la Comunitat Valenciana per al C…
Programació territorial i medi ambient
Informe 1/95 a l'Avantprojecte de Llei de Residus de la Comunitat Valenciana.
Polítiques de protecció social
Dictamen 1/95 a l'Avantprojecte de Llei de Foment i Coordinació del Voluntariat de la Comunitat…