Servicios

Fitxes d'actualitat

12/06/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al maig de 2019 ha crescut un 0,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, lleugerament inferior al 0,8% d'Espanya.

12/06/2019

En la Comunitat Valenciana a l'abril del 2019 s'han realitzat 5.782 compravendes de vivendes, un 6,20% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.164).

10/06/2019

En la Comunitat Valenciana a l'abril de 2019 s'han creat 953 societats, un 3,7% més respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt

05/06/2019

L’IPI de la Comunitat Valenciana ha augmentat un 1,6% a l'abril de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior. En termes interanuals, l'increment

05/06/2019

El nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades en els registres de la propietat en el primer trimestre de 2019 és de 14.669, la qual cosa suposa un 6,36% menys que el trimestre anterior i un 2,09% més que en el ma

05/06/2019

La contractació per tipus de contracte, en la nostra Comunitat, al mes de maig de 2019 va ascendir a un 90,8% de contractes temporals, un punt superior al 89,8% del mes anterior i un 9,2% d’indefinits.