Servicios

Fitxes d'actualitat

24/05/2019

L’IPRI en la Comunitat Valenciana a l’abril de 2019 ha augmentat un 0,3% respecte al mes anterior i un 1,8% en termes interanuals. A Espanya aquests
percentatges s'han situat en el 0,6% i 2,3%, respectivament.

24/05/2019

La Comunitat Valenciana és el tercer destí dels viatgers residents a Espanya (13,3%) i el sext destí dels viatgers no residents (7,0%).
La Comunitat Valenciana és la quinta autonomia, quant al grau d'ocupació de places hoteleres (56,4%).

22/05/2019

L'Índex de Xifra de Negocis en Serveis en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 9,8% el mes de març respecte al mes anterior i un 3,2% en termes interanuals.

22/05/2019

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 4,8% el mes de març respecte al mes anterior i un 0,9% en termes interanuals.

22/05/2019

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 8,4% el mes de març respecte al mes anterior i un 6,0% en termes interanuals.

21/05/2019

Les exportacions en la Comunitat Valenciana han caigut un 0,8% en termes interanuals en el primer trimestre de 2019, aconseguint un valor de 7.990,26 milions d'euros, sent la tercera comunitat autònoma exportadora després de Catalunya i Andalusia.