Servicios

Fitxes d'actualitat

11/03/2019

L´ICM ha descendit en la Comunitat Valenciana al gener de 2019 un 11,7% respecte al mes anterior, mentre que augmentava un 2,6% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el -11,7% i 1,7%, respectivament.

11/03/2019

Al mes de febrer, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 172 que afectaren a 340.727 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,22 hores i una variació salari

08/03/2019

El guany mitjà anual de les dones en la Comunitat Valenciana l'any 2016 ascendia a 18.349,52 euros, mentre que la dels homes era de 23.672,18 euros, uns 5.323

08/03/2019

L'IPI de la Comunitat Valenciana ha augmentat un 1,2% al Gener del 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior, enfront d'un augment de l'1,8% a Espanya.

08/03/2019

La tasa de actividad de las mujeres en la Comunitat Valenciana se ha situado en el 52,5%, como promedio anual en 2018 (64,9% en el caso de los hombres).

06/03/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual de pensions situant-se una dècima per damunt d'Espanya, recollint-se en totes les seues províncies en el mateix percentatge de variació (1,5%).