Servicios

Fitxes d'actualitat

11/01/2019

En la Comunitat Valenciana al novembre del 2018 s'han realitzat 6.593 compravendes de vivendes, un 0,15% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.583).

11/01/2019

La inversió estrangera en la Comunitat Valenciana en els nou primers mesos de 2018 ha aconseguit els 333,02 milions d'euros, ocupant el quart lloc entre les comunitats autònomes.

10/01/2019

En la Comunitat Valenciana al novembre de 2018 s'han creat 949 societats, un 10,0% més que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 118, un 16,3% menys en termes interanuals.

07/01/2019

La contractació per tipus de contracte a la Comunitat Valenciana, al mes de desembre de 2018, va ser del 90,5% de contractes temporals, quasi dos punts superiors al 88,8% del mes anterior i un 9,5% d’indefinits.

03/01/2019

La Comunitat Valenciana ocupa novament el segon lloc durant el mes de desembre en increment interanual d’afiliacions mitjanes a la Seguretat Social, situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València l

03/01/2019

En acabar l'any 2018, en la Comunitat Valenciana hi havia 21.574 persones parades menys respecte a l'any anterior, un descens del 5,6% en termes relatius, aconseguint una desocupació total de 364.131 persones.