Servicios

Fitxes d'actualitat

14/10/2019

De nou, durant el mes de setembre, la Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (0,7%), amb 2.395 noves afiliacions, situant-se cinc dècimes per damunt de la mitjana

14/10/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc empatada amb Navarra en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, superant en dues

11/10/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al setembre de 2019 ha registrat una variació interanual del -0,2%, mentre que a Espanya creixia un 0,1%.

11/10/2019

En la Comunitat Valenciana, el mes de setembre, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 244 que han afectat 552.272 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,90 hores i una variació

10/10/2019

En la Comunitat Valenciana a l'agost del 2019 s'han realitzat 5.365 compravendes de vivendes, un 17,78% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.525).

10/10/2019

En la Comunitat Valenciana a l'agost de 2019 s'han creat 656 societats, amb un descens del -6,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 88, un -3,3% en termes interanuals.