Servicios

Fitxes d'actualitat

12/12/2019

La Comunitat Valenciana obté el segon millor percentatge en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (3,4%), superant en cinc  dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un

11/12/2019

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius registrats el mes de novembre, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 260 que havien afectat 556.204 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,58 hores i una variac

10/12/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 5,0 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a octubre de 2018, trobant-se 4,7 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya.

09/12/2019

L’IPI de la Comunitat Valenciana ha augmentat un 4,5% a l’octubre de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior. A Espanya aquest percentatge s'ha situat en el 1,1%.

04/12/2019

El nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades en els registres de la propietat en el tercer trimestre de 2019 és de  12.369, la qual cosa suposa un 24,7% menys que el trimestre anterior i un 28,2% més que en el m

03/12/2019

El mes de novembre de 2019, en la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte va ser del 89,2% de contractes temporals (88,9% en  homes i 89,6% en dones) i del 10,8% d'indefinits (11,1% en homes i 10,4% en dones).