Servicios

Fitxes d'actualitat

05/05/2020

La Comunitat Valenciana descendeix 4,2 punts percentuals l'afiliació Mitjana interanual a la Seguretat Social, situant-se dues dècimes de punt per damunt de la mitjana espanyola (-4,0%), sent la província d'Alacant la que lidera en la nostra Comun

05/05/2020

L'atur registrat puja en 38.115 persones el mes d'abril, un 9,5% respecte al mes anterior, aconseguint la xifra de 439.942 persones parades, conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus.

22/04/2020

La declaració de la pandèmia de coronavirus a Espanya desploma l'afiliació d'estrangers a la seguretat social durant el mes de març.

21/04/2020

A la Comunitat Valenciana al febrer de 2020 s'han realitzat 6.530 compravendes d'habitatges, un 1,30% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.446). 

20/04/2020

La Comunitat Valenciana incrementa 2,1 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de febrer respecte al mes anterior, amb un ascens de l'afiliació masculina en un 2% mentre que l'afiliació de dones estrangeres ho

14/04/2020

Arran de la declaració de la malaltia del COVID-19 a Espanya el mes de març passat, la Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc quant a menor descens interanual d'afiliacions al RETA amb 2.156 afiliats menys, quatre dècimes de punt per davall de l