Servicios

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2020

Pel que fa a la variació interanual, a la Comunitat Valenciana les afiliacions mitjanes han disminuït un 1,89% respecte a l’Agost de 2019, 0,84 punts
percentuals menys que la mitja nacional. La província d’Alacant és la més perjudicada amb una disminució de la mitjana d’afiliats del 3,38%, seguida
de la província de Castelló, amb un decreixement de 2,46 punts. Hi ha que destacar la gran caiguda de l’afiliación mitjana a les Illes Balears (-12,85%)
i les Canàries (-5,09%).
Per altra banda, tenint en compte la variació mensual, la Comunitat registra un decreixement respecte a Juliol d’aquest mateix any del 0,25%.
Pel que fa a les diferències de gènere, els homes segueixen tenint més pes en l’afiliació mitjana, veient-se aquesta incrementada a partir del mes
d’Abril. Per altra banda, l’afiliació mitjana de les dones s’ha vist estancada desde el mes de Març.

Etiquetes

Tipus