Servicios

Beneficiaris de prestacions per desocupació i taxa de cobertura

La Comunitat Valenciana incrementa 1,6 punts la taxa de cobertura de beneficiaris per desocupació respecte a l'any anterior, trobant-se 4,8 punts per davall de la mitjana nacional. L'increment de la taxa de cobertura a Espanya ha sigut de 2,4 punts respecte a abril de 2017. La província de Castelló presenta la millor taxa en la nostra Comunitat, si bé 1,5 punts per davall de la mitjana d'Espanya.
Per Comunitats Autònomes, la Comunitat Valenciana ocupa durant aquest últim mes el nové lloc, ocupant els primers llocs Extremadura, Illes Balears, (ambdues per damunt del 73%) i Andalusia amb el 63,30%.