Servicios

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Octubre 2019

En la Comunitat Valenciana, el mes d'octubre de 2019, la contractació per tipus de contracte va ser del 88,1% de contractes temporals (87,8% en homes i 85,5% en dones) i el 11,9% d'indefinits (12,2% en homes i 11,5% en dones). A Espanya, on s'inclouen els contractes a l'estranger, les taxes mitjanes van ascendir a un 89,3% (89,3% en homes i 89,4% en dones) i un 10,7% en indefinits (10,7% en homes i 10,6% en dones).
La temporalitat per províncies s'havia situat en el 88,9% a Alacant, el 81,2% a Castelló i el 88,9% a València. En la nostra Comunitat els contractes temporals registrats van augmentar un 18,7% sobre el mes anterior i un 7,1% en el conjunt estatal.

Etiquetes

Tipus