Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS JULIOL 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el mes de juliol, començada la nova normalitat, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 215 que han afectat 413.312 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,29 hores i una variació salarial del 1,80%, inferior al 1,94% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal, on la jornada mitjana va ser de 1.754,86 hores.
En la nostra Comunitat, la variació salarial va ser del 1,80%, idèntica al mes de juny i a Espanya va ser del 1,94%, inferior al 1,96% del mes anterior.
Al juliol, les variacions salarials per províncies van ser similars als mesos anteriors. A Alacant va ser del 1,74%, a Castelló, del 2,21%, a València del 1,95% i del 1,65% en l'àmbit autonòmic.

Etiquetes

Tipus