Servicios

Convenis col·lectius registrats Juny 2018

Al mes de juny de 2018, a la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2018, va ascendir a 242 que han afectat a 602.037 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.754,91 hores i una variació salarial de l’1,63%, lleugerament superior a l’1,60% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal. 
A la nostra Comunitat, en el mes anterior, la variació salarial va ser de l’1,63% i a Espanya de l’1,59%. 
Per províncies, a Alacant ha estat de l’1,97%, a Castelló de l’1,29%, a València de l’1,67% i a l’àmbit autonòmic de l’1,04%.