Servicios

Convenis col·lectius registrats Maig 2018 Efectes econòmics 2018. Variació salarial

A la Comunitat Valenciana, la xifra de convenis col.lectius registrada fins el mes de maig de 2018, amb efectes econòmics de 2018, va sumar 231 que van afectar a 598.959 persones treballadores, amb una jornada miitjana de 1.754,76 hores i una variació salarial de l’1,63%, lleugerament superior a l’1,59% de variació mitjana salarial en el total de convenis d’Espanya. En el mes anterior, a la nostra Comunitat, la viariació salarial va ser de l’1,60%. 

Per províncies, a Alacant va ser de l’1,97%, a Castelló de l’1,29%, a València de l’1,67% i a l’àmbit autonòmic de l’1,06%.