Servicios

Hipoteques Febrer 2018

El nombre total d'hipoteques constituïdes al febrer és de 39.302 sobre el total de finques un 6,05% inferior al del mes de gener. En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha descendit un 7,79% respecte al mes de gener, respecte al mes de febrer de l'any anterior han augmentat un 6,98%. Al febrer s'han constituït 4.118 hipoteques per un import de 452.647 milers d'euros.