Servicios

ÍNDEX DE COMERÇ AL DETALL

L’ICM ha augmentat en la Comunitat Valenciana al juny de 2019 un 3,8% respecte al mes anterior i ha disminuït un 0,7% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 1,5% i 0,3%, respectivament.

Aquest índex ha tingut un comportament dispar per comunitats autònomes, destacant l'increment del 3,7% a Madrid enfront del descens del 2,2% a Astúries i Extremadura.