Servicios

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS Abril 2019

L’IPRI en la Comunitat Valenciana a l’abril de 2019 ha augmentat un 0,3% respecte al mes anterior i un 1,8% en termes interanuals. A Espanya aquests
percentatges s'han situat en el 0,6% i 2,3%, respectivament.
Per grups segons destinació econòmica ha augmentat en energia un 5,9%, seguit de béns d'equip (1,1%), béns intermedis (0,5%) i béns de consum
(0,1%).

Etiquetes

Tipus