Servicios

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE 2019

La Comunitat Valenciana ocupa novament el mes d'octubre el cinqué lloc en increment interanual de pensions situant-se una dècima de punt per
damunt d'Espanya, recollint-se a les seues províncies diferents percentatges de variació, sent el més alt el de la d'Alacant (1,5%). Per part seua, el nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1,2%, una dècima de punt més que a Espanya, observant-se així mateix en cadascuna de les tres
províncies de la nostra Comunitat un percentatge diferent.
Les majors variacions tant de pensions com de pensionistes es donen novament a Canàries (2,9% i 2,8%), seguida d'Illes Balears (1,8% i 1,8%) i Madrid (1,8% i 1,7%).

Etiquetes

Tipus