Servicios

RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA

Els ingressos totals per recaptació tributària en la Comunitat Valenciana al juny de 2019 ascendeixen a 5.562 milions d'euros, i han augmentat un 5,8% en taxa interanual. A Espanya l’augment interanual ha sigut del 0,3%.