Servicios

RENDA MITJANA PER PERSONA I PER LLAR 2018

La Comunitat Valenciana ocupa el dotzé lloc en renda mitjana disponible per persona i per llar, si bé durant l'últim exercici ha pujat respectivament, 1,3 i 1,8 punts percentuals més que la mitjana d'Espanya. En termes absoluts, la nostra Comunitat es troba 1.180€ per davall de la renda mitjana nacional per persona, sent 3.210€ inferior a la renda mitjana nacional per llar.

Etiquetes

Tipus