Servicios

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual d’afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 2.934
noves afiliacions (0,84%), situant-se quasi un punt per damunt de la mitja d’Espanya. Per províncies, Alacant lidera l’augment de l’afiliació, amb un
1,25% més que respecte al mateix periode de l’any anterior, seguit de València. Per la seua banda, a Castelló s’observa una disminución dels afiliats.
En relació a la variació mensual, aquesta és negativa a la Comunitat Valenciana, disminuint un 0,5% pel que fa a Juliol d’aquest mateix any. Per últim, en quant a l’afiliació per gènere, s’observa una gran diferència entre dones i homes, sent aquests ultims molt més abundants.

Etiquetes

Tipus