Servicios

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. GENER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa novament el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.939 noves  afiliacions (1,1%), situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,3%, amb 2.958 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior.
El mes de gener presenta en la nostra Comunitat una variació negativa del 0,7% respecte al mes anterior amb 2.507 afiliacions menys, mateix percentatge negatiu que a Espanya, amb 23.138 afiliacions menys. Totes les Comunitats Autònomes experimenten una disminució en l'afiliació durant el mes de gener, registrant Balears el pitjor comportament -1,1%.

Etiquetes

Tipus