Servicios

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. OCTUBRE 2019

La Comunitat Valenciana millora un lloc ocupant el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.912 noves afiliacions (1,1%), situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,4%, amb 3.050 afiliacions més que en el mateix mes de l'exercici anterior. El mes d'octubre ofereix en la nostra Comunitat una variació positiva del 0,1% respecte al mes anterior amb 271 afiliacions més, corresponent 277 a noves dones afiliades i sis afiliacions menys masculines. Espanya registra un descens intermensual del 0,1%, amb 3.248 afiliacions menys. El millor registre percentual el registra la Comunitat de Madrid, amb un increment intermensual del 0,6% seguida de Navarra i País Basc, totes dues amb el 0,3%.

Etiquetes

Tipus