Servicios

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. SETEMBRE 2019

De nou, durant el mes de setembre, la Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (0,7%), amb 2.395 noves afiliacions, situant-se cinc dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província  d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,0%, amb 2.564 afiliacions més que en el mateix mes de l'exercici anterior.
El mes de setembre ofereix en la nostra Comunitat una variació positiva respecte al mes anterior (0,1%) amb 522 afiliacions més, corresponent 97
a homes i 425 a dones, mateix increment percentual intermensual que el registrat a Espanya, que ha comptat amb 1.998 noves afiliacions. El millor
registre percentual el registra la Comunitat de Madrid, amb un increment intermensual del 0,9%, seguida de Canàries i Múrcia amb el 0,5%.

Etiquetes

Tipus