Servicios

Noticies

24/05/2019

L’IPRI en la Comunitat Valenciana a l’abril de 2019 ha augmentat un 0,3% respecte al mes anterior i un 1,8% en termes interanuals. A Espanya aquests
percentatges s'han situat en el 0,6% i 2,3%, respectivament.

24/05/2019

La Comunitat Valenciana és el tercer destí dels viatgers residents a Espanya (13,3%) i el sext destí dels viatgers no residents (7,0%).
La Comunitat Valenciana és la quinta autonomia, quant al grau d'ocupació de places hoteleres (56,4%).

22/05/2019

L'Índex de Xifra de Negocis en Serveis en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 9,8% el mes de març respecte al mes anterior i un 3,2% en termes interanuals.
A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 11,2% i 4,7%, respectivament.

22/05/2019

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 4,8% el mes de març respecte al mes anterior i un 0,9% en termes interanuals.
A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 7,9% i 3,5%, respectivament.

22/05/2019

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 8,4% el mes de març respecte al mes anterior i un 6,0% en termes interanuals.
A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 5,4% i 3,1%, respectivament.

21/05/2019

Les exportacions en la Comunitat Valenciana han caigut un 0,8% en termes interanuals en el primer trimestre de 2019, aconseguint un valor de 7.990,26 milions d'euros, sent la tercera comunitat autònoma exportadora després de Catalunya i Andalusia. Per part seua, les importacions han augmentat un 2,6%, xifrant-se en 7.182,09 milions d'euros.

17/05/2019

Els ingressos totals per recaptació tributària en la Comunitat Valenciana al març de 2019 ascendeixen quasi a 543 milions d'euros, i han augmentat un 15,8% en taxa interanual. És la variació major de totes les CC.AA. Per províncies, la major taxa d'increment recaptatori ha sigut la d'Alacant.

17/05/2019

La despesa pública acumulada a febrer de 2019 en productes farmacèutics i sanitaris en la Comunitat Valenciana ha sigut de 435 milions d'euros i ha augmentat un 5,1% interanual, mateix percentatge que la mitjana de totes les CC.AA.

16/05/2019

En la Comunitat Valenciana al març del 2019 s'han realitzat 5.920 compravendes de vivendes, un 1,92% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.036).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.955 compravendes, un 5,77% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.248 compravendes, un 3,56%

15/05/2019

La Comunitat Valenciana, empatada amb la de Castella-la Manxa, ocupa el mes d'abril el segon lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social,
superant en quatre dècimes de punt la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,7 punts
percentuals.