Servicios

Noticies

23/10/2019

El Ple del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha aprovat per unanimitat el Dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat 2020

23/10/2019

La despesa pública acumulada a agost de 2019 en productes farmacèutics i sanitaris en la Comunitat Valenciana ha sigut de 1.827 milions d'euros.
L'increment interanual de la despesa, de 5,1%, està per damunt de la mitjana de les CCAA (3,9%).

23/10/2019

La Comunitat Valenciana és el segon destí dels viatgers residents a Espanya (13,4%) i el quint destí dels viatgers no residents (5,2%).
La Comunitat Valenciana és la tercera autonomia, quant al grau d'ocupació de places hoteleres (68,1%).

22/10/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 4,9 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a setembre de 2018, trobant-se quasi 3 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya.

21/10/2019

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -23,2% en el mes d'agost respecte al mes anterior i ha descendit un -2,6% en termes interanuals.
A Espanya els descensos s'han xifrat en el -23,9% i -4,5%, respectivament.

21/10/2019

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -34,8% en el mes d'agost respecte al mes anterior i un -9,7% en termes interanuals.
A Espanya estos percentatges s'han situat en el -27,9% i -3,6%, respectivament.

21/10/2019

L'Índex de Xifra de Negocis en Servicis en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -14,0% en el mes d'agost respecte al mes anterior i ha augmentat un 3,9% en termes interanuals.
A Espanya estos percentatges s'han situat en el -13,8% i 1,2%, respectivament.

14/10/2019

De nou, durant el mes de setembre, la Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (0,7%), amb 2.395 noves afiliacions, situant-se cinc dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província  d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment

14/10/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc empatada amb Navarra en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, superant en dues
dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,2%.

11/10/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al setembre de 2019 ha registrat una variació interanual del -0,2%, mentre que a Espanya creixia un 0,1%. Per damunt de la mitjana nacional s'han situat Navarra (0,7%), País Basc (0,5%), La Rioja i Madrid (0,4%) i Catalunya (0,3%).