Servicios

Noticies

23/10/2020

L'Índex de Xifra de Negocis en Serveis en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -15,6% el mes d'agost respecte al mes anterior i un -12,3% en termes interanuals.
A Espanya aquests percentatges s'han situat en el -15,4% i 15,3%, respectivament.

23/10/2020

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha caigut un -28,3% el mes d'agost respecte al mes anterior. Les úniques comunitats autònomes que han registrat un increment en termes interanuals han sigut la Comunitat Valenciana (4,4%) i Galícia (0,9%).

23/10/2020

La Comunitat Valenciana és el quart destí dels viatgers residents a Espanya (10,5%), el nombre de viatgers ha descendit un 59,64% respecte a  setembre de l'any anterior i les pernoctacions han descendit un 71,42% respecte al mateix període.

16/10/2020

En los últimos años la sociedad, y por supuesto como integrante de ella, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana han venido mostrando su preocupación por la situación del medio rural. El despoblamiento que padecen numerosas comarcas de nuestra Comunitat ha sido un objeto de preocupación recurrente y no solo por el hecho en sí, sin

14/10/2020

La confiança empresarial en la Comunitat Valenciana en el quart trimestre de 2020 ha augmentat un 12% respecte al trimestre anterior. En el conjunt
d'Espanya s'ha produït un augment del 10,5%.

13/10/2020

En la Comunitat Valenciana, el mes de setembre, la xifra de convenis col·lectius que s'ha registrat, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 229 que han afectat 418.699 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.720,17 hores i una variació salarial del 1,79% per davall del 1,93% de la mitjana del conjunt estatal, sent la jornada m

02/10/2020

Indicadors Econòmics, Laborals y Socials. Setembre 2020

02/10/2020

En la nostra Comunitat, el mes de setembre de 2020, la contractació va experimentar un considerable augment del 56,2%. Pel tipus de contracte, el 89,1% han sigut temporals (89,4% en homes i 88,8% en dones) i el 10,9% indefinits (10,6% en homes i 11,2% en dones).

29/09/2020

En la Comunitat Valenciana el número de hipotecas ha aumentado un 7,03% respecto al mes de junio y el importe de las mismas ha disminuido un 0,51%.
En España ha ocurrido lo contrario han aumentado un 13,16% el importe de las hipotecas y ha disminuido un 0,35% el número de estas.

28/09/2020

El Ple del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana aprova el Dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel que s'ordena l'exercici de les professions de l'esport en la Comunitat Valenciana