Servicios

Noticies

11/09/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual de pensions situant-se cinc dècimes de punt per sobre del conjunt d’Espanya.

10/09/2020

El mes d'agost, en un atípic estiu, en la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 223
que van afectar 416.902 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,94 hores i una variació salarial del 1,79%, per davall del 1,93% de la

04/09/2020

En la Comunitat Valenciana, el mes de juliol, començada la nova normalitat, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 215 que han afectat 413.312 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,29 hores i una variació salarial del 1,80%, inferior al 1,94% de variació mitjana sal

04/09/2020

En aquest mes d'agost de 2020, tan atípic, en la Comunitat Valenciana, la contractació va decréixer en un 33,0%. Per tipus de contracte, el 91,3% van ser temporals (91,1% en homes i 91,5% en dones) i el 8,7% indefinits (8,9% en homes i 8,5% en dones).

02/09/2020

En la nostra Comunitat, el mes de juliol de 2020, el primer mes sencer després de l'estat d'alarma, la contractació va augmentar un 49,6%, després de la volta a la nova normalitat. En distingir per tipus de contracte, el 90,9% han sigut temporals (90,8% en homes i 91,1% en dones) i el 9,2% indefinits (9,1% en homes i 9,3% en dones).

25/08/2020

El Ple celebrat el 15 de juliol de 2020 va aprovar el "Informe sobre el Medi Rural a la Comunitat Valenciana".

13/08/2020

El Ple del CES-CV celebrat el 15 de juliol de 2020 ha aprovat la "Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, 2019"

13/07/2020

A la Comunitat Valenciana al maig de 2020 s'han realitzat 2790 compravendes d'habitatges, un 64,15% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.783), descens causat pels efectes del  COVID-19.

13/07/2020

Al juny, mes en què va concloure l'estat d'alarma i ja en la fase de nova normalitat, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 202 que van afectar 407.731 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,92 hores i una variació salarial del 1,80

07/07/2020

El Ple del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana aprova el dictamen al Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, PATSECOVA.