Servicios

Noticies

12/12/2019

La Comunitat Valenciana obté el segon millor percentatge en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (3,4%), superant en cinc  dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 3,9%. 

11/12/2019

Uno de los grandes retos existentes para que la industria 4.0 sea una realidad es impulsar, alinear, mejorar y coordinar todas las actuaciones del ecosistema innovador y promover  modelos de colaboración publico-privada, especialmente en el ámbito relacionado con blockchain.

11/12/2019

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius registrats el mes de novembre, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 260 que havien afectat 556.204 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,58 hores i una variació salarial del 1,66%, per davall del 2,31% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.

10/12/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 5,0 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a octubre de 2018, trobant-se 4,7 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya.

09/12/2019

L’IPI de la Comunitat Valenciana ha augmentat un 4,5% a l’octubre de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior. A Espanya aquest percentatge s'ha situat en el 1,1%.
Per destinació econòmica, s'han registrat increments en béns d'equip (16,0%), béns intermedis (6,3%), béns de consum (0,2%), enfront d'un descens  en energia del -5,8%.

04/12/2019

El nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades en els registres de la propietat en el tercer trimestre de 2019 és de  12.369, la qual cosa suposa un 24,7% menys que el trimestre anterior i un 28,2% més que en el mateix trimestre de 2018. 

03/12/2019

El mes de novembre de 2019, en la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte va ser del 89,2% de contractes temporals (88,9% en  homes i 89,6% en dones) i del 10,8% d'indefinits (11,1% en homes i 10,4% en dones).

03/12/2019

La Comunitat Valenciana empatada amb Navarra ocupa el quart lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de novembre, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya.

03/12/2019

L'atur registrat s'ha situat en 360.507 persones en la Comunitat Valenciana al novembre de 2019, caient en 3.807 persones respecte al mes anterior,
representant el major descens en termes absoluts entre les comunitats autònomes. Respecte a novembre de 2019 la disminució en termes relatius
ha sigut del -2,2%.

02/12/2019

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana té l'honor de convidar-li a l'Acte de Lliurament dels “Premis CES-CV per a Tesis Doctorals, Tesis defensades en 2018”, que tindrà lloc el dia 13 de desembre a les 12:30 hores en la Seu de Presidència de la Generalitat a Castelló (Casa dels Caragols,