Servicios

Noticies

11/05/2020

L´IPI de la Comunitat Valenciana ha descendit un -3,0% al març de 2020 respecte al mes anterior i un -8,5% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatge s'han situat en el -5,0% i -10,2%, respectivament.

11/05/2020

PREMIS DEL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL PER A TESIS DOCTORALS

08/05/2020

PROYECTO TRANSNACIONAL “LOS AGENTES SOCIALES ANTE LA ACELERACIÓN DIGITAL” DEL FONDO SOCIAL EUROPEO ORGANIZADO POR EL CES DE FLANDES JUNTO A OTROS CONSEJOS ECONOMICOS Y SOCIALES E INTERLOCUTORES SOCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA 2018-2019

08/05/2020

A l'abril, el primer mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i amb l'activitat paralitzada, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 193 que van afectar  392.563 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.718,65 hores

05/05/2020

En la Comunitat Valenciana, en aquest mes d'abril de 2020, el primer mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i amb l'activitat paralitzada, la contractació ha experimentat un descens de pràcticament el 50% derivat de la propia situació.

05/05/2020

La Comunitat Valenciana descendeix 4,2 punts percentuals l'afiliació Mitjana interanual a la Seguretat Social, situant-se dues dècimes de punt per damunt de la mitjana espanyola (-4,0%), sent la província d'Alacant la que lidera en la nostra Comunitat el major descens interanual amb una variació negativa de 6,5 punts percentuals.

05/05/2020

L'atur registrat puja en 38.115 persones el mes d'abril, un 9,5% respecte al mes anterior, aconseguint la xifra de 439.942 persones parades, conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus. Entre els homes s'han registrat 20.918 Nous aturats i entre les dones l'augment ha sigut de 17.197 aturades.

04/05/2020

Indicadors Econòmics, Laborals i Socials. Abril 2020

22/04/2020

La declaració de la pandèmia de coronavirus a Espanya desploma l'afiliació d'estrangers a la seguretat social durant el mes de març. La Comunitat Valenciana descendeix 9,1 punts respecte al mes anterior, sent aquest descens superior a la mitjana d'Espanya que va quedar situat en el -7,7%.

21/04/2020

A la Comunitat Valenciana al febrer de 2020 s'han realitzat 6.530 compravendes d'habitatges, un 1,30% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.446).