Servicios

Noticies

04/09/2020

En aquest mes d'agost de 2020, tan atípic, en la Comunitat Valenciana, la contractació va decréixer en un 33,0%. Per tipus de contracte, el 91,3% van ser temporals (91,1% en homes i 91,5% en dones) i el 8,7% indefinits (8,9% en homes i 8,5% en dones).

02/09/2020

En la nostra Comunitat, el mes de juliol de 2020, el primer mes sencer després de l'estat d'alarma, la contractació va augmentar un 49,6%, després de la volta a la nova normalitat. En distingir per tipus de contracte, el 90,9% han sigut temporals (90,8% en homes i 91,1% en dones) i el 9,2% indefinits (9,1% en homes i 9,3% en dones).

25/08/2020

El Ple celebrat el 15 de juliol de 2020 va aprovar el "Informe sobre el Medi Rural a la Comunitat Valenciana".

13/08/2020

El Ple del CES-CV celebrat el 15 de juliol de 2020 ha aprovat la "Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Comunitat Valenciana, 2019"

13/07/2020

A la Comunitat Valenciana al maig de 2020 s'han realitzat 2790 compravendes d'habitatges, un 64,15% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.783), descens causat pels efectes del  COVID-19.

13/07/2020

Al juny, mes en què va concloure l'estat d'alarma i ja en la fase de nova normalitat, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 202 que van afectar 407.731 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,92 hores i una variació salarial del 1,80

07/07/2020

El Ple del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana aprova el dictamen al Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, PATSECOVA.

03/07/2020

Indicadors Econòmics, Laborals i Socials. Juny 2020

03/07/2020

Al juny de 2020, quasi el tercer mes en estat d'alarma des de mitjan març i finalitzat el mateix el dia 21, en la Comunitat  Valenciana, la contractació va créixer en un 35,3%, a causa de l'aplicació de les fases de desescalada i volta a la nova normalitat.

26/06/2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha disminuït un 3,44% respecte al mes de febrer i l'import de les mateixes ha augmentat un 0,36%, aquesta caiguda en el nombre d'hipoteques produïda en els dos últims mesos, són degudes a la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març.