Servicios

Avís legal

Actualització de la informació i continguts

La informació que apareix en el Portal és la vigent en la data de la seua última actualització. El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'este Portal, podent limitar o no permetre l'accés a este website.

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'accés al Portal, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana no es responsabilitzarà de cap perjuí que poguera derivar-se d'este accés o ús d'informació.

En el Portal del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana s'inclouen enllaços a pàgines de llocs Web de tercers “link”, la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques que s'han considerat d'interés per als usuaris i d'altres Consells Econòmics i Socials. El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'estos enllaços."

 

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació del Portal suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ell. El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjuís que pogueren ocasionar-se durant la mateixa.

Este portal ha sigut dissenyat per a suportar els navegadors: Internet Explorer i Firefox (per al funcionament de l'àrea privada l'equip de l'usuari ha de tindre instal·lada una versió JDK de Java no superior a la 1.4.2) . El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana no es fa responsable dels perjuís, de qualsevol naturalesa, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions per als que ha sigut dissenyat el Portal.

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d'este Portal, el seu disseny i els seus continguts, són titularitat del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, excepte expressa identificació d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

 

Protecció de dades

L'accés al Portal del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana es realitza de forma anònima.

Si ens envia algun suggeriment o sol·licitud a través de la bústia de correu, les dades s'incorporaran als corresponents fitxers informatitzats del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de Desembre.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana: C/ Ensenyança, 10. 12001-Castelló.

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, el secret i confidencialitat de la qual garantix.

L'accés al Portal del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana implica de forma obligatòria la utilització de cookies. (Les cookies són xicotetes quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recorde una certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà). Cap cookie emmagatzema informació de caràcter personal, únicament s'emmagatzema informació tècnica necessària per al funcionament correcte del Portal.

Gràcies per visitar-nos.