Servicios

Dictàmens

Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 4/19 de l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col…
Dictamen de l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant per fusió del Col·legi…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/19 a l'Avantprojecte de Llei, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Finance…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 1/19 del Projecte de Decret del Consell de modificació del Decret 81/2013, de 21 de juny, d…
Junta directiva
Dictamen 7/2018 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Govern Obert de la Comunitat V…
Relacions laborals, cooperació i ocupació
Dictamen 6/2018 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 5/2018 al Advantprojecte de Llei, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financiera…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 4/2018 a l’Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d’Informació Geogràfica i de l’Institu…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 3/2018 al Projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Din…
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/18 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 1/18 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 23/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Estructures Agràries de la…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 22/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014,…