Servicios

Dictàmens

Programació territorial i medi ambient
Dictamen 4/2018 a l’Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d’Informació Geogràfica i de l’Institu…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 4/2018 a l’Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d’Informació Geogràfica i de l’Institu…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 3/2018 al Projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Din…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 3/2018 al Projecte de Decret pel qual s’aprova el Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Din…
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/18 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la…
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/18 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 1/18 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 1/18 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 23/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Estructures Agràries de la…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 23/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Estructures Agràries de la…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 22/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014,…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 22/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014,…