Servicios

Dictàmens

Junta directiva
Informe 5/95 a l'article 28 del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, Administratives i d'O…
Junta directiva
Informe 4/95 sobre l'ampliació del termini d'adaptació estatutària de la Llei 3/1995, de l…
Relaciones laborales, cooperación y empleo
Informe 3/95 sobre el Pla Integrat de Mesures per al Foment d'Ocupació en la comarca de la Cost…
Programación territorial y medio ambiente
Informe 2/95 al Primer Esborrany de l'Avantprojecte de Llei de la Comunitat Valenciana per al C…
Programación territorial y medio ambiente
Informe 1/95 a l'Avantprojecte de Llei de Residus de la Comunitat Valenciana.
Políticas de protección social
Dictamen 1/95 a l'Avantprojecte de Llei de Foment i Coordinació del Voluntariat de la Comunitat…
Políticas de protección social
Informe 1/96 al Pla d'Actuacions per a la Millora de l'Ocupació Rural (PAMER III).
Políticas de protección social
Dictamen 3/96 a l'Avantprojecte de Llei sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
Políticas de protección social
Dictamen 2/96 a l'Avantprojecte de Llei de Supressió de Barreres Arquitectòniques.
Políticas de protección social
Dictamen 1/96 a l'Avantprojecte de Llei pel qual es regula el Sistema de Servicis Socials a la…
Programación económica regional y planes de inversiones
Informe 1/97 al Decret 202/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel que Es Regula la Trami…
Programación económica regional y planes de inversiones
Dictamen 6/97 a l'Avantprojecte de Llei per la qual Es Regula el Tram Autonòmic del I.R.P.F. I…