Servicios

Dictàmens

Políticas de protección social
Dictamen 2/18 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la…
Programación económica regional y planes de inversiones
Dictamen 1/18 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, del Joc de la Comunitat Valenciana
Programación territorial y medio ambiente
Dictamen 23/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Estructures Agràries de la…
Programación territorial y medio ambiente
Dictamen 22/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014,…
Programación territorial y medio ambiente
Dictamen 21/17 al Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunit…
Políticas de protección social
Dictamen 20/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, del Mecenatge Cultural, Científic…
Junta directiva
Dictamen 19/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, reguladora de l'activitat de…
Junta directiva
Dictamen 18/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Mediació de la Comunitat Valenc…
Programación económica regional y planes de inversiones
Dictamen 17/17 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Finance…
Relaciones laborales, cooperación y empleo
Dictamen 15/17 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, per al Foment de la Responsabilita…
Junta directiva
Informe 5/95 a l'article 28 del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, Administratives i d'O…
Junta directiva
Informe 4/95 sobre l'ampliació del termini d'adaptació estatutària de la Llei 3/1995, de l…