Servicios

Fitxes d'actualitat

23/10/2019

La despesa pública acumulada a agost de 2019 en productes farmacèutics i sanitaris en la Comunitat Valenciana ha sigut de 1.827 milions d'euros.

23/10/2019

La Comunitat Valenciana és el segon destí dels viatgers residents a Espanya (13,4%) i el quint destí dels viatgers no residents (5,2%).

22/10/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 4,9 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a setembre de 2018, trobant-se quasi 3 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya.

21/10/2019

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -23,2% en el mes d'agost respecte al mes anterior i ha descendit un -2,6% en termes interanuals.

21/10/2019

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -34,8% en el mes d'agost respecte al mes anterior i un -9,7% en termes interanuals.

21/10/2019

L'Índex de Xifra de Negocis en Servicis en la Comunitat Valenciana ha disminuït un -14,0% en el mes d'agost respecte al mes anterior i ha augmentat un 3,9% en termes interanuals.