Servicios

Fitxes d'actualitat

20/01/2020

En la Comunitat Valenciana al novembre del 2019 s'han realitzat 5.996 compravendes de vivendes, un 8,12% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.526). Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.205 compravendes, un 0,66% menys que en el m

14/01/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.750 noves afiliacions (1,1%),  situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la provínc

14/01/2020

La Comunitat Valenciana obté el tercer millor percentatge en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,5%), superant en set dècimes de punt a la  mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un

14/01/2020

L’IPI de la Comunitat Valenciana ha descendit un -1,0% al novembre de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior. A Espanya aquest percentatge s'ha situat en el  -0,5%.

13/01/2020

La xifra de convenis col·lectius registrats en la nostra Comunitat, el mes de desembre, amb efectes econòmics en 2019, va anar de 266 que van afectar 566.208 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.732,23 hores i una variació salarial

09/01/2020

En la Comunitat Valenciana, el mes de desembre de 2019, la contractació per tipus de contracte va ser del 91% de contractes temporals (90,7% en homes i 91,4% en dones) i del 9% d'indefinits (9,3% en homes i 8,6% en dones).