Servicios

Fitxes d'actualitat

15/02/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb

15/02/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana el mes de gener de 2019 ha crescut un 1,0% respecte al mateix mes de l'any anterior, idèntic percentatge al registrat a

14/02/2019

La Comunitat Valenciana presenta el mes de gener el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació

12/02/2019

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2018 s'han realitzat 5.140 compravendes de vivendes, un 2,88% més que en el mateix mes de l'any anterior (4.996).

11/02/2019

En la Comunitat Valenciana, al mes de gener de 2019, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2018, va ser de 169 que van afectar a 326.209 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,12 hores i una varia

08/02/2019

En la Comunitat Valenciana al desembre de 2018 s'han creat 791 societats, un 1,2% menys que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 168, un 1,8% menys en termes interanuals.