Servicios

Fitxes d'actualitat

16/04/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el mes de març el sisé lloc, empatada amb la d'Aragó, en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, registrant el

16/04/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb

12/04/2019

El total de persones inscrites en el Padró Continu a Espanya a 1 de gener del 2019 és de 47.007.367 habitants, segons l'Avanç de l'Estadística del Padró

12/04/2019

En la Comunitat Valenciana al febrer del 2019 s'han realitzat 6.446 compravendes de vivendes, un 0,67% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.403).

11/04/2019

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, al mes de març, va ser de 184 que van afectar a 358.333 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,38 hores i una variació salar

11/04/2019

En la Comunitat Valenciana al febrer de 2019 s'han creat 1.170 societats, un 8,8% més que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 170, un 17,5% menys en termes interanuals.