Servicios

Fitxes d'actualitat

18/10/2018

Les denúncies presentades en la Comunitat Valenciana per
violència de gènere van augmentar un 0,4% en el segon
trimestre de 2018 respecte al mateix període de l'any
anterior, mentre que a Espanya va haver-hi una disminució

15/10/2018

En la Comunitat Valenciana a l'agost del 2018 s'han realitzat 6.591
compravendes de vivendes, un 6,17% més que en el mateix mes de l'any
anterior (6.208).

15/10/2018

L'IPC en la Comunitat Valenciana el mes de setembre de 2018 ha crescut un 2,5%
respecte al mateix mes de l'any anterior, i un 2,3% a Espanya. Per damunt de la

15/10/2018

La Comunitat Valenciana representa el 10,7% del total d'afiliacions a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms i el 9% del número total de pensions del

11/10/2018

Durant el mes de setembre, la Comunitat Valenciana presenta el quart major
increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se quatre
dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent València la que

11/10/2018

A la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col.lectius
registrats, amb efectes econòmics en 2018, al mes de setembre de
2018 va ser de 282 que afectaren a 625.054 persones treballadores,