Servicios

Malgrat haver reduït l'indicador respecte a l'any anterior, la Comunitat Valenciana es manté com la comunitat autònoma amb major ràtio de deute respecte al PIB amb un 42,2%, superant per més de 10 punts percentuals a la següent, Castella-la Manxa amb un 31,9%.

L'endeutament per càpita ha arribat a tancament de 2023 als 10.908€ per habitant en la Comunitat Valenciana, superant a Catalunya i situant-se com la comunitat amb el major deute per habitant.