Servicios

Noticies

20/01/2020

En la Comunitat Valenciana al novembre del 2019 s'han realitzat 5.996 compravendes de vivendes, un 8,12% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.526). Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.205 compravendes, un 0,66% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.261 compravendes, un 11,61% menys i a  Castelló 551 un 27,

14/01/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.750 noves afiliacions (1,1%),  situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual  del 2,3%, amb 2.

14/01/2020

La Comunitat Valenciana obté el tercer millor percentatge en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,5%), superant en set dècimes de punt a la  mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 3,0%.

14/01/2020

L’IPI de la Comunitat Valenciana ha descendit un -1,0% al novembre de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior. A Espanya aquest percentatge s'ha situat en el  -0,5%.

13/01/2020

La xifra de convenis col·lectius registrats en la nostra Comunitat, el mes de desembre, amb efectes econòmics en 2019, va anar de 266 que van afectar 566.208 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.732,23 hores i una variació salarial del 1,67%, per davall del 2,33% de variació mitjana salarial a Espanya.

09/01/2020

En la Comunitat Valenciana, el mes de desembre de 2019, la contractació per tipus de contracte va ser del 91% de contractes temporals (90,7% en homes i 91,4% en dones) i del 9% d'indefinits (9,3% en homes i 8,6% en dones).

09/01/2020

La Comunitat Valenciana ocupa novament el quart lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de desembre, situant-se cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya.

08/01/2020

L'atur registrat s'ha situat en 357.564 persones en la Comunitat Valenciana al desembre de 2019, disminuint en 2.943 persones respecte al mes anterior, -0,8% en termes relatius, i amb un descens del -1,8% en termes interanuals. Al desembre es constata un descens entre les dones del -1,9% i un increment del 0,8% entre els homes.

08/01/2020

Indicadors Econòmics, Laborals i Socials. Desembre 2019

20/12/2019

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 9,2% en el mes d'octubre respecte al mes anterior i un  3,1% en termes interanuals. A Espanya els descensos s'han xifrat en el 8,4% i 0,0%, respectivament.