Servicios

Noticies

19/06/2019

El nombre de naixements en la Comunitat Valenciana disminuïsc l'any 2018 en un 5,98% en valors absoluts, 2.412 naixements menys que el registrat l'any anterior.
Quant al nombre de defuncions va augmentar un 1,16%, 519 defuncions més que en el 2017.

19/06/2019

La Fundación COTEC para la innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. ADEIT forma parte de su patronato.

18/06/2019

ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2018
Castelló, 26 de juny de 2019 (12:15 horas) Seu de la Presidencia de Generalitat en Castelló (Casa dels Caragols, C/ Mayor, 78)

12:15 H

1. Obertura de l'acte.

18/06/2019

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana s'ha situat en 1.669,57 euros en el primer trimestre de 2019, amb un augment del 2,0% respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya aquest cost s'ha elevat a 1.876,19 euros, la qual cosa suposa un augment interanual del 1,7%.

14/06/2019

La Comunitat Valenciana, amb 46.922 milions d'euros de deute viu acumulat a la fi del primer trimestre de 2019, continua sent la segona comunitat més endeutada en valor absolut darrere de Catalunya. En percentatge, aquest deute representa un 41,6% del PIB regional de la Comunitat Valenciana, el major valor percentual de totes les CCAA.

14/06/2019

La Comunitat Valenciana, ocupa el mes de maig el primer lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, superant en nou dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 4,1%.

14/06/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se set dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,3%.

13/06/2019

En la Comunitat Valenciana, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, fins al mes de maig de 2019 va ser de 200 que ha afectat 417.542 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.725,94 hores i una variació salarial del 1,52%, inferior al 2,21% de variació mitjana salarial a Espanya.

12/06/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al maig de 2019 ha crescut un 0,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, lleugerament inferior al 0,8% d'Espanya. Per damunt de la mitjana nacional s'han situat Navarra (1,3%), La Rioja, Madrid i Castella i Lleó (1,1%) i País Basc, Catalunya i Cantàbria (1,0%).