Servicios

Noticies

15/02/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 2,8 punts percentuals.

15/02/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana el mes de gener de 2019 ha crescut un 1,0% respecte al mateix mes de l'any anterior, idèntic percentatge al registrat a
Espanya. Per damunt de la mitjana nacional s'han situat Madrid i Navarra (1,3%), i La Rioja i Castella i Lleó (1,1%)

14/02/2019

La Comunitat Valenciana presenta el mes de gener el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,8 punts percentuals.

12/02/2019

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2018 s'han realitzat 5.140 compravendes de vivendes, un 2,88% més que en el mateix mes de l'any anterior (4.996).

11/02/2019

En la Comunitat Valenciana, al mes de gener de 2019, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2018, va ser de 169 que van afectar a 326.209 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,12 hores i una variació salarial del 1,56%, inferior al 2,16% de variació mitjana salarial en el conjunt d’Espanya.

08/02/2019

En la Comunitat Valenciana al desembre de 2018 s'han creat 791 societats, un 1,2% menys que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 168, un 1,8% menys en termes interanuals. En el conjunt de l'any s'han constituït 11.146 societats, un 2,8% més que en 2017 i s'han dissolt 1.673 societats, un 0,9% menys.

07/02/2019

L´IPI de la Comunitat Valenciana ha descendit un 0,3% al desembre de 2018 respecte al mateix mes de l'any anterior, enfront d'un descens del 4,2% a Espanya.
Per destinació econòmica, s'ha registrat un augment en béns intermedis (4,3%) i una caiguda en béns de consum (-6,5%), energia (-1,7%) i béns d'equip (-0,8%).

05/02/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social situant-se set dècimes per damunt d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,9 punts percentuals.

05/02/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 1,7 punts la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a l'any anterior, trobant-se 6,8 punts per davall de la mitjana nacional. L'increment de la taxa de cobertura a Espanya ha sigut de 1,8 punts respecte a desembre de 2017.

04/02/2019

A la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte, al mes de gener de 2019, va ascendir al 88,6% de contractes temporals, quasi dos punts inferiors al 90,5% del mes anterior i un 11,4% d’indefinits. A Espanya, les taxes mitjanes van ascendir al 90,2% i al 9,8% respectivament, més d’un punt inferior al mes de desembre.