Servicios
25/11/2023

Des de 2003, any en què va començar l'estadística, 1237 dones han mort per violència de gènere a Espanya, i d'elles 52 en 2023 (amb dades fins al 8 de novembre), xifra ja superior al total de l'any anterior.

03/11/2023

Es consolida l'increment interanual en nombre de persones afiliades al RETA en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 1,4%, una dècima de punt superior a l'interanual del mes anterior, situant-se un punt per dalt de la

03/11/2023

El nombre d'afiliacions mitjanes interanuals en la Comunitat Valenciana s'incrementa en 58.298 persones, amb un percentatge d'afiliació dues dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional.