Servicios
28/11/2022

El 52,8% de les valencianes i valencians en atur són persones beneficiàries d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 7 punts percentuals la variació interanual, si bé la variació intermensual torna a disminuir

25/11/2022

De les 38 dones víctimes mortals per violència de gènere en 2022 a Espanya, 14 (36,8%) tenien un procés iniciat bé per denúncia  prèvia interposada per la víctima (11 dones) o interposada per altres persones.

21/11/2022

L'increment interanual de matriculacions en la Comunitat Valenciana durant el mes d'octubre se situa 0,2 punts per damunt de la mitjana d'Espanya, ocupant el nové lloc per comunitats autònomes, dades inferiors als del mes a

17/11/2022

L'afiliació mitjana interanual de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana se situa cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional amb 23.543 noves afiliacions, en termes absoluts.

17/11/2022

EI CES CV premia dos trabajos sobre reversión de contratas públicas y los retos que plantea una nueva gobernanza ante los riesgos ambientales

15/11/2022

La inflació s'ha moderat a l'octubre 1,8 punts fins al 7,2% en la Comunitat Valenciana, a causa de la baixada dels preus de l'electricitat i del gas, encara que el preu dels aliments repunta fins al 15,8%.