Servicios

Actualitat

14/11/2018

La Comunitat Valenciana representa el 10,7% del total d'afiliacions a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms i el 9% del número total de pensions d’aquest Règim Especial.

14/11/2018

La Comunitat Valenciana durant el mes d’octubre presenta el tercer major
increment interanual d’afiliacions a la Seguretat Social, situant-se sis
dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent València la que

14/11/2018

L'IPC en la Comunitat Valenciana el mes de octubre de 2018 ha crescut un 2,4%
respecte al mateix mes de l'any anterior, i un 2,3% a Espanya. Per damunt de la

13/11/2018

Este año se celebra el XXV aniversario de la creación, en 1993, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, institución estatutaria, configurado como órgano consultivo del Consell y, en general, de las instituciones públicas de la Com

13/11/2018

En la Comunitat Valenciana al setembre del 2018 s'han realitzat 6.478
compravendes de vivendes, un 11,11% més que en el mateix mes de l'any
anterior (5.830).

12/11/2018

La Comunitat Valenciana incrementa 2,7 punts la taxa de cobertura de
persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a l'any
anterior, trobant-se quasi 3 punts per davall de la mitjana nacional.