Servicios

Actualitat

20/03/2019

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana s'ha situat en 1.781,70 euros en el quart trimestre de 2018, amb un descens del 1,6% respecte al mateix període de l'any anterior.

14/03/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb

14/03/2019

La Comunitat Valenciana presenta novament el mes de febrer el tercer major increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera

14/03/2019

En la Comunitat Valenciana al gener del 2019 s'han realitzat 7.239 compravendes de vivendes, un 2,71% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.441).

13/03/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana el mes de febrer de 2019 ha crescut un 1,0% respecte al mateix mes de l'any anterior, lleugerament inferior al 1,1% d'Espanya.

12/03/2019

En la Comunitat Valenciana al gener de 2019 s'han creat 1.105 societats, un 1,9% menys que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 310, un 4,0% menys en termes interanuals.