Servicios

Actualitat

24/05/2018

L'Índex de Xifra de Negocis en Servicis en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 12,0% en el mes de març en relació al mes anterior, enfront de l'augment del 2,1% en termes interanuals.

24/05/2018

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 7,6% en el mes de març en

relació al mes anterior i ha registrat un retrocés del 5,4% en termes interanuals.

24/05/2018

La despesa pública reportada en productes farmacèutics i sanitàris en el primer trimestre de l’any 2018 en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 4,4% interanual, un 0,1% per damunt de la variació de totes les CCAA.

23/05/2018

La Comunitat Valenciana ocupa el setè lloc en variació interanual d'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social, superant en un punt percentual la mitjana d'Espanya.

23/05/2018

En l'execució pressupostària del primer trimestre de 2018, els despeses no financers homogenis de la Comunitat Valenciana han augmentat un 11,34% interanual, mentres que els ingressos no financers augmenten un 9,43%.

23/05/2018

La Comunitat Valenciana és el tercer destí dels viatgers residents a Espanya (13,8%) i el sisé destí dels viatgers no residents (7,5%).