Servicios

Actualitat

24/09/2018

La Comunitat Valenciana és el tercer destí dels viatgers residents a Espanya (13,8%) i el quint destí dels viatgers no residents (5,2%).

21/09/2018

L'Índex de Xifra de Negocis en Serveis en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 4,0% el mes de juliol respecte al mes anterior i un 5,3% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 1,8% i 8,0%, respectivament.

21/09/2018

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 1,8% el mes de juliol respecte al mes anterior i un 8,9% en termes interanuals.

21/09/2018

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 11,2% el mes de juliol en relació al mes anterior, el major de totes les comunitats autònomes, i un 12,4% en termes interanuals, superada no

18/09/2018

Durant el mes d'agost, la Comunitat Valenciana representa el 10,7% del total d'afiliacions a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms.

18/09/2018

La Comunitat Valenciana disminuix durant el mes d’agost 2,3 punts porcentuals l’afiliació estrangera a la Seguretat Social, quatre dècimes més que la mitjana de Espanya, observant-se comportaments dispars en les distintes Comunitats Autònomes.