Servicios
10/01/2023

Publicació de la guia d’institucions valencianes d’autogovern

 

09/01/2023

La Comunitat Valenciana incrementa en 53.000 persones el nombre d'afiliacions mitjanes anuals a la Seguretat Social, amb un percentatge dues dècimes de punt superior a la mitjana nacional, sent la província d'Alacant la que registra el percentatge

30/12/2022

Indicadors Econòmics Laborals i Socials. Desembre 2022

28/12/2022

El 55,4% de les valencianes i valencians en atur són persones beneficiàries d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 7,9 punts percentuals la variació interanual, 0,9 punts més que a l'octubre respecte al seu precedent.

23/12/2022

Els preus industrials en la Comunitat Valenciana han moderat el seu creixement interanual al novembre fins al 19,7% i han baixat un 2,2% respecte al mes anterior, el major des

19/12/2022

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana ha augmentat per huité trimestre consecutiu, situant-se en 1.868,12 euros en el tercer trimestre de 2022, amb un increment del 6,4% en termes interanuals.