Servicios

Fitxes d'actualitat

05/06/2020

En data 3 de juny, i des del 12 de març, en la Direcció General de Treball es van sol·licitar 816 expedients que han afectat 74.237 persones treballadores.

05/06/2020

El nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries iniciades en els registres de la propietat en el primer trimestre de 2020 és de 10.558, la qual cosa suposa un 18,0% menys que el trimestre anteri

02/06/2020

Al maig de 2020, el segon mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i iniciat el dol oficial, en la nostra Comunitat, la contractació va augmentar en un 21,9%, motivat possiblement pel començament del pla per a la volta a la

02/06/2020

La Comunitat Valenciana descendeix 4,7 punts percentuals l'afiliació Mitjana interanual a la Seguretat Social, situant-se una dècima de punt per damunt de la mitjana espanyola (-4,6%), sent la província d'Alacant la que lidera en la nostra Comunit

02/06/2020

L'atur registrat puja en 575 persones el mes de maig, un 0,1% respecte al mes anterior, aconseguint la xifra de 440.517 persones parades. Destaca el descens en la construcció, amb una disminució del 6,7%.

27/05/2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha disminuït un 26,07% respecte al mes de febrer i l'import de les mateixes ha descendit un 28,41%, a causa dels descensos registrats en totes les províncies arran de la declaració de l'estat d'ala