Servicios

Fitxes d'actualitat

09/01/2020

La Comunitat Valenciana ocupa novament el quart lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de desembre, situant-se cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya.

08/01/2020

L'atur registrat s'ha situat en 357.564 persones en la Comunitat Valenciana al desembre de 2019, disminuint en 2.943 persones respecte al mes anterior, -0,8% en termes relatius, i amb un descens del -1,8% en termes interanuals. Al desembre es cons

20/12/2019

L'Índex d'Entrades de Comandes en la Indústria (IEP, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 9,2% en el mes d'octubre respecte al mes anterior i un  3,1% en termes interanuals. A Espanya els descensos s'han xifrat en el 8,4% i 0,0%, 

20/12/2019

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 13,9% en el mes d'octubre respecte al mes anterior i un 5,8% en termes interanuals. A Espanya estos percentatges s'han situat en el 9,8% i 0,1

20/12/2019

L'Índex de Xifra de Negocis en Servicis en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 6,5% en el mes d'octubre respecte al mes anterior i un 3,9% en termes  interanuals. A Espanya estos percentatges s'han situat en el 5,5% i 3,9%, respectivament.

20/12/2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 18,60% respecte al mes de setembre, a causa dels augments registrats en totes les províncies.