Servicios
19/12/2022

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana ha augmentat per huité trimestre consecutiu, situant-se en 1.868,12 euros en el tercer trimestre de 2022, amb un increment del 6,4% en termes interanuals.

19/12/2022

Significatiu increment interanual percentual de matriculacions en la Comunitat Valenciana durant el mes de novembre, situant-se 8,8 punts per damunt de la mitjana d'Espanya, ocupant el cinqué lloc per comunitats

15/12/2022

La inflació s'ha moderat al novembre mig punt fins al 6,7%, a causa de la baixada dels preus de l'electricitat i del gas. El preu dels aliments s'ha situat en el 15,7%, una dècima inferior a la del mes anterior.

14/12/2022

El deute de la Comunitat Valenciana ha augmentat un 3,1% interanual situant-se en 53.923 milions d'euros a la fi del tercer trimestre de 2022.

12/12/2022

La producció industrial en la Comunitat Valenciana ha crescut un 3,6% en termes interanuals el mes d'octubre, acumulant un avanç del 3,4% en aquests deu primers mesos de l'any.

21/11/2022

L'increment interanual de matriculacions en la Comunitat Valenciana durant el mes d'octubre se situa 0,2 punts per damunt de la mitjana d'Espanya, ocupant el nové lloc per comunitats autònomes, dades inferiors als del mes a