Servicios

Agenda

10-12-19 (14:00H) Assistència al Cim del CLIMA #COP25 "Aliances per a l'emprenedoria rural i la lluita contra el canvi climàtic i la despoblació a Madrid.
10-12-19 (18:30H) Assistència a la XVIII edició dels Premis Femeval a València.
10-12-19 (12:00H) Assistència a l’acte de presa de possessió del Síndic Major de Comptes al Palau dels Borja a València.