Servicios

Fitxes d'actualitat

19/12/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 4,6 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a  novembre de 2018, trobant-se 6,6 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya.

19/12/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 3 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de novembre respecte al mes anterior (0,9 punts  percentuals menys que a l'octubre respecte al seu precedent), amb un augment de l'af

19/12/2019

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana s'ha situat en 1.685,17 euros en el tercer trimestre de 2019, amb un augment del 1,2% respecte al mateix període de l'any anterior.

13/12/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al novembre de 2019 ha registrat una variació interanual del 0,3%, mentre que a Espanya creixia un 0,4%.

13/12/2019

En la Comunitat Valenciana a l’octubre del 2019 s'han realitzat 5.878 compravendes de vivendes, un 1,34% menys que en el mateix mes de l'any anterior (5.958).

12/12/2019

La Comunitat Valenciana millora un lloc ocupant el quart lloc empatada amb la Regió de Múrcia en increment interanual d'afiliacions en el Règim  Especial de Treballadors Autònoms, amb 5.041 noves afiliacions (1,5%), situant-se set dècimes de punt