Servicios

Fitxes d'actualitat

16/09/2020

Pel que fa a la variació interanual, a la Comunitat Valenciana les afiliacions mitjanes han disminuït un 1,89% respecte a l’Agost de 2019, 0,84 punts

15/09/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual d’afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 2.934

15/09/2020

La Comunitat Valenciana, a Agost de 2020, presenta una disminució del 2,6% en l’afiliació de treballadors a la Seguretat Social pel que fa a Agost de 2019, situant-se 0,8 punts percentuals per davall de la mitja espanyola.

15/09/2020

La Comunitat Valenciana augmenta 2,9 punts l’afiliació d’extrangers a la Seguretat Social, obtenint un increment superior a la mitja espanyola,

14/09/2020

En la Comunitat Valenciana al juliol del 2020 s'han realitzat 4.676 compravendes de vivendes, un 35,89% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.294).

11/09/2020

A Juliol de 2020, la Comunitat Valenciana ha incrementat la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació pel que