Servicios

Fitxes d'actualitat

28/01/2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 21,67% respecte al mes d'octubre, a causa dels augments registrats en totes les províncies.

21/01/2020

La Comunitat Valenciana disminueix 2,2 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de desembre respecte al mes anterior (amb 5,2  punts percentuals menys que al novembre respecte al seu precedent), amb un descens d

21/01/2020

La Comunitat Valenciana incrementa 4,4 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a  desembre de 2018, trobant-se 7,2 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya.

20/01/2020

En la Comunitat Valenciana al novembre del 2019 s'han realitzat 5.996 compravendes de vivendes, un 8,12% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.526). Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.205 compravendes, un 0,66% menys que en el m

14/01/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.750 noves afiliacions (1,1%),  situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la provínc

14/01/2020

La Comunitat Valenciana obté el tercer millor percentatge en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,5%), superant en set dècimes de punt a la  mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un