Servicios

Noticies

13/07/2020

A la Comunitat Valenciana al maig de 2020 s'han realitzat 2790 compravendes d'habitatges, un 64,15% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.783), descens causat pels efectes del  COVID-19.

13/07/2020

Al juny, mes en què va concloure l'estat d'alarma i ja en la fase de nova normalitat, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 202 que van afectar 407.731 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,92 hores i una variació salarial del 1,80

07/07/2020

El Ple del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana aprova el dictamen al Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, PATSECOVA.

03/07/2020

Indicadors Econòmics, Laborals i Socials. Juny 2020

03/07/2020

Al juny de 2020, quasi el tercer mes en estat d'alarma des de mitjan març i finalitzat el mateix el dia 21, en la Comunitat  Valenciana, la contractació va créixer en un 35,3%, a causa de l'aplicació de les fases de desescalada i volta a la nova normalitat.

26/06/2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha disminuït un 3,44% respecte al mes de febrer i l'import de les mateixes ha augmentat un 0,36%, aquesta caiguda en el nombre d'hipoteques produïda en els dos últims mesos, són degudes a la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març.

23/06/2020

Des del dia 11 de maig i d'acord amb l'Ordre *SND/399/20201, els hotels i allotjaments turístics s'han pogut obrir al públic, amb certes restriccions, a mesura que els territoris en els quals estan situats aconseguien, almenys, la fase 1 del pla per a la transició cap
a una nova normalitat.

17/06/2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

11/06/2020

A la Comunitat Valenciana a l'abril de 2020 s'han realitzat 3.845 compravendes d'habitatges, un 33,70% menys que en el mateix mes de l'any anterior (5.799), descens causat pels efectes del COVID-19.

11/06/2020

En el mes de maig, el segon mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjans de març i començades les fases de volta a la normalitat, el nombre de convenis col·lectius registrats en la Comunitat Valenciana, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 197 que han afectat 393.252 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.71