Servicios

ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2018

ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2018
Castelló, 26 de juny de 2019 (12:15 horas) Seu de la Presidencia de Generalitat en Castelló (Casa dels Caragols, C/ Mayor, 78)

12:15 H

1. Obertura de l'acte.

2. Intervenció de l'Il·lm. Sr. Carles L. Alfonso Mellado, president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

3. Intervenció del Sr. Ricardo Miralles Mayor, vicepresident del CES-CV.

4. Intervenció de la Sra. Elvira Ródenas Sancho, vicepresidenta del CES-CV.

13:00 H

5. Ponència “Introduint la perspectiva rural en la revisió de les polítiques públiques” de Sr. Dionisio Ortíz Miranda, Professor Titular del Departament d'Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València.

6. Clausura de l'acte.

Vi d’honor

Es prega confirmació 964 72 55 50

Etiquetes