Servicios

Activitat, ocupació i desocupació

La desocupació en la Comunitat Valenciana puja en el primer trimestre de 2018 en 3.000 persones, en relació al trimestre anterior, aconseguint la taxa de desocupació el 17,1%, enfront del 16,7% d'Espanya. No obstant això, la desocupació s'ha reduït en 66.200 persones si es compara amb el mateix trimestre de 2017. 
La població ocupada s'ha reduït en 38.100 persones respecte al trimestre anterior, si bé en termes interanuals s'han creat 53.100 ocupacions. La taxa d'ocupació s'ha situat en el 48,4%, tres dècimes inferior a la del conjunt d'Espanya.