Servicios

L'afiliació mitjana de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana augmenta un 11% en el còmput interanual amb 26.251 noves afiliacions. Del total d'afiliacions, 107.605 (238 menys que al juny passat) procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i 158.169 (971 més que al juny) corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 149.218 afiliacions masculines (0,2% menys que al juny) i 116.556 femenines (1,3% respecte al mes anterior). L'increment interanual se situa 0,9 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya, que en còmput interanual ha comptat amb 224.908 noves afiliacions, amb 846.485 afiliacions procedents de països de la Unió Europea i 1.605.008 de tercers països. Atenent la seua distribució per sexe, es compta amb 1.368.374 afiliats i amb 1.083.097 afiliades. En 22 persones no consta el sexe. La variació intermensual en la nostra Comunitat ha sigut positiva en 1.209 afiliacions mitjanes, que suposa un increment del 0,5%, un punt percentual superior a la mitjana d'Espanya que en termes absoluts intermensuals ha descendit en 11.398 afiliacions mitjanes, un -0,5% respecte al mes de juny. La província de Castelló experimenta un creixement intermensual del 2,1% i la d'Alacant d'un 1,2%, mentre que aquest ha sigut negatiu a València, amb un -0,7%. Per part seua, el major increment interanual l'experimenta Alacant amb el 12,1%, seguida de València amb el 10,8% i Castelló amb el 8,2%