Servicios

L'afiliació mitjana interanual de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana se situa cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional amb 23.543 noves afiliacions, en termes absoluts. Del total d'aquestes, 108.832 procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) i 164.816 corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 156.391 afiliacions masculines i 117.257 femenines. Espanya ha comptat, en còmput interanual, amb 201.363 noves afiliacions, amb 842.430 procedents de països de l'O.E i 1.620.077 de tercers països. Atenent la seua distribució per sexe, es compta amb 1.378.932 afiliats i amb 1.083.552 afiliades. Igual que succeïra el mes anterior, en 23 persones no consta el sexe.

La variació intermensual en la nostra Comunitat ha llançat un saldo positiu de 9.121 noves afiliacions mitjanes, que suposa un increment del 3,4%, superant a la mitjana d'Espanya en 3,1 punts percentuals, sent la tercera comunitat autònoma que més creix per darrere d'Andalusia i Regió de Múrcia. I dins de la nostra Comunitat és la província de València la que ofereix el millor percentatge, situant-se 5,2 punts percentuals per damunt de la mitjana nacional que, en termes absoluts, ha crescut en 6.487 afiliacions mitjanes.