Servicios

En la nostra Comunitat, al juliol de 2022, la contractació va experimentar un descens del 5,5% sobre juny. En aquest mes de juliol, el 55,9% dels contractes van ser temporals (54,2% en homes i 57,8% en dones) i el 44,1% indefinits (45,8% en homes i 42,2% en dones), amb una caiguda més intensa d'indefinits, concretament del 13,0%, sobre el mes anterior. A Espanya, incloent els contractes a l'estranger, la contractació temporal ha sigut del 58,6% (55,7% en homes i 61,8% en dones) i del 41,4% en indefinits (44,3% en homes i 38,2% en dones) amb una variació negativa del 6,4% sobre el total de la contractació.

En analitzar per províncies, els contractes temporals van representar un 48,4% a Alacant; un 49,6% a Castelló i un 62,0% a València. En la Comunitat Valenciana, els contractes temporals van augmentar en un 1,5% i els indefinits van descendir en un 13,0% i a Espanya, els temporals van disminuir en un 1,6% i els indefinits en un 12,5%.