Servicios

En la Comunitat Valenciana, el mes d'agost, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2022, va aconseguir la xifra de 188 que van afectar 486.361 persones treballadores, lleugerament superior als 185 i 462.252 treballadors i treballadores de juliol, amb una jornada mitjana de 1.770,46 hores i una taxa de variació salarial del 3,86%, superior al 2,60% del conjunt estatal, amb una jornada mitjana de 1.730,40 hores.

En la nostra Comunitat, el mes d'agost, la variació salarial ha sigut del 3,86%, per davall del 3,95% de juliol i a Espanya del 2,60%, superior al 2,56% del mes anterior.

Per províncies, les taxes percentuals han sigut del 3,23% a Alacant, el 2,95% a Castelló, el 5,88% a València i el 1,70% en l'àmbit autonòmic.