Servicios

Al juliol, en la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2022, va sumar un total de 185 que han afectat 462.252 treballadors i treballadores, superior als 176 convenis i 411.420 persones treballadores de juny, amb una jornada mitjana de 1.769,94 hores i una taxa de variació salarial del 3,95%, superior al 2,56% d'Espanya, amb una jornada mitjana de 1.730,13 hores.

En la Comunitat Valenciana, al juliol, la variació salarial va ser del 3,95%, lleugerament superior al 3,90% de juny i a Espanya del 2,56%, superior al 2,45% del passat mes.

En analitzar per províncies, les taxes percentuals van ser del 3,24% a Alacant, el 2,95% a Castelló, el 6,42% a València i el 1,70% en l'àmbit autonòmic.