Servicios

Dictamen a l'Avantprojecte de Llei, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat 2020