Servicios

De les 38 dones víctimes mortals per violència de gènere en 2022 a Espanya, 14 (36,8%) tenien un procés iniciat bé per denúncia  prèvia interposada per la víctima (11 dones) o interposada per altres persones. A més, dos menors han sigut també víctimes mortals  per violència de gènere contra la seua mare en el que va d'any, un xiquet en la Comunitat Valenciana i una xiqueta en la Comunidad  de Madrid.