Servicios

La producció industrial en la Comunitat Valenciana ha moderat el seu creixement el mes d'agost, registrant un increment del 1,7% en termes interanuals, inferior al del conjunt de l'Espanya (5,8%), i acumulant un avanç del 3,6% en aquests primers huit mesos de l'any.

Els majors augments per sectors econòmics s'han donat en els béns de consum (9,8%), seguits dels béns d'equip (4,9%) i l'energia (4,5%), mentre que els béns intermedis han caigut un 5,7%.