Servicios

La producció industrial en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 7,9% en termes interanuals el mes de març, enfront del creixement del 5,3% registrat a Espanya.

Per destins econòmics, respecte al mateix període de l’any anterior, l’IPI ha augmentat en energia un 20%, en béns intermedis un 8,7%, en béns d'equip un 4,8% i en béns de consum un 1,9%.

Tipus