Servicios

Significatiu descens en el nombre de matriculacions el mes d'abril en la nostra Comunitat després de dos mesos de successius increments. Aquesta variació negativa és nou punts percentuals superior a la mitjana d'Espanya, sent la comunitat autònoma amb pitjor registre i constatant-se a la província d'Alacant el major decrement, amb 15,3 punts per damunt de la mitjana espanyola. Tan sols la província de Castelló es troba per davall de la mitjana nacional, amb 6,7 punts percentuals menys.

La variació interanual en la nostra Comunitat experimenta un increment del 2,9%, bastant allunyat de la mitjana registrada per a Espanya (6,4%). Per províncies, Alacant supera a la mitjana nacional en 5,8 punts percentuals, si bé les províncies de València i Castelló, en major mesura, experimenten percentatges negatius. Per comunitats autònomes, ocupem el seté lloc en increment interanual de matriculacions, ostentant Canàries el primer lloc seguida de Madrid i Aragó.”